STEEL Rewards

ĐỊNH NGHĨA

1.1. Reward Point là chương trình điểm thưởng dành cho tất cả hội viên.

1.2. Mỗi Reward Point có trị giá 1,000 VND.

CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG

2.1. Điểm thưởng tập luyện:

a. Chỉ áp dụng với hội viên có buổi tập cùng với PT
b. Với mỗi buổi tập cùng PT, hội viên được tích 50 Reward Point. Điểm được tích ngay sau khi hội viên hoàn thành buổi tập cùng PT. Các buổi tập bị hủy sẽ không được tính.


2.2. Điểm thưởng khi giới thiệu hội viên mới:

a. Hội viên sẽ được thưởng Reward Point khi giới thiệu hội viên mới, ngoại trừ những trường hợp sau đây:

i. Hội viên mới mua một gói không nằm trong Bảng giá chính thức.
ii. Hội viên cũ tái gia nhập câu lạc bộ trong vòng 02 năm kể từ ngày rời câu lạc bộ
iii. Hội viên gia nhập trong cùng một ngày
iv. Cặp đôi nhưng chỉ thanh toán 01 gói tập

b. Điểm thưởng hoặc phần thưởng khi giới thiệu thành viên mới được cộng vào cuối mỗi tháng.

2.3. Điểm thưởng khác:

a. Hội viên có thể được thưởng điểm nếu tham gia và đạt điều kiện để nhận thưởng trong các chương trình/ chiến dịch Marketing được STEEL triển khai.

b. Chi tiết về điều kiện, mức điểm được quy định chi tiết trong thể lệ của từng chương trình.

SỬ DỤNG REWARD POINT

3.1. Hội viên phải còn hoạt động để sử dụng Reward Point.

3.2. Hội viên có thể dùng Reward Point để mua:

a. Day pass, các buổi tập lẻ cùng PT, buổi Recovery lẻ
b. Các gói tập có trong bảng giá chính thức
c. F&B của STEEL hoặc đối tác của STEEL
d. Merchandise của STEEL hoặc đối tác của STEEL.


3.3. Reward Point không được kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác.

3.4. Reward Point không được quy đổi thành tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.

3.5. Reward Point không thể chuyển nhượng cho hội viên khác.

3.6. Hội viên không thể dùng Reward Point để mua các sản phẩm được quy định tại Khoản 3.2. cho hội viên khác.

THỜI HẠN SỬ DỤNG REWARD POINT

4.1. Reward Point có thời hạn đến 31/03 mỗi năm. Reward Point sẽ không được bảo lưu và reset về 0 kể từ ngày 01/04.

4.2. Reward Point không được bảo lưu khi hội viên bảo lưu gói tập.