top of page

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Start Now

Your Monthly Report - Nov 2022 is ready to view

Hi, let’s take a look at your efforts over the past month.
Hãy cùng nhìn lại quá trình tập luyện của bạn trong tháng vừa qua

Previous
Next

Next Month Is Planned For You

DỰ ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN THÁNG TỚI CỦA BẠN!

2 tuần đầu của tháng tới, anh sẽ ngưng tập gym để tập trung chuẩn bị sức khỏe cho giải chạy marathon. Sau khi chạy một thời gian sẽ quay lại tập luyện nhẹ nhàng nhưng không tập chân.

Your Muscle Stimulus Chart

BẢNG TỔNG KẾT KÍCH THÍCH TRÊN TỪNG NHÓM CƠ

Dưới đây là bảng tổng kết kích thích trên từng nhóm cơ của bạn. Coach của bạn sẽ giải thích rõ hơn về biểu đồ vào buổi tập luyện tiếp theo.

Your Training

Performance Recap

TÓM TẮT VỀ TẬP LUYỆN

Tháng vừa qua mức độ tăng tiến vẫn duy trì và tăng nhẹ. Khó khăn nhất trong tháng này là anh có những buổi phải tiếp khách đến khuya. Tuy nhiên không vì lý do đó mà anh bỏ bữa tập. Tính đến thời điểm hiện tại, anh Dũng là khách hàng đi tập đều và kỷ luật nhất tại STEEL! Đây là một nỗ lực rất đáng được ghi nhận!

107,818.3 Kg

Total Weight Lift

8 Hours

Total Workout Time

Your Month In Recap

SƠ LƯỢC VỀ THÁNG VỪA QUA CỦA BẠN

Anh Dũng vẫn duy trì lịch tập đều đặn. Anh Dũng kiểm soát cân nặng tốt, giảm từ 68.15kg xuống còn điểm thấp nhất 66.6kg dù phải stress và tiếp khách nhiều.

bottom of page