top of page

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Start Now

Cân bằng năng lượng

Updated: Dec 28, 2022

Chìa khóa để kiểm soát cân nặng – Cân bằng năng lượng

Khi bàn về các để tăng/giảm cân, yếu tố quyết định chính là năng lượng.

Khi bạn ăn nhiều hơn nhu cầu tiêu thụ của cơ thể, bạn sẽ tăng cân. Khi bạn ăn ít hơn nhu cầu tiêu thụ của cơ thể, bạn sẽ giảm cân. Khi bạn ăn bằng với nhu cầu tiêu thụ của cơ thể, bạn sẽ giữ nguyên cân nặng.


Tất cả những chế độ ăn như intermittent fasting, keto, low-carb, carnivore, v.v. đều hoạt động dựa trên nguyên lí bảo toàn năng lượng nêu trên. Không có gì là thần kì về chúng khi năng lượng hấp thụ được kiểm soát. 

Vì vậy, bạn không cần “phải” theo một chế độ nào đặc biệt cả. Bạn cũng không cần cắt hết những món ăn mình thích như kem, pizza, bánh tráng trộn, v.v.

Điều quan trọng là bạn phải cân đối ở tỉ lệ ~80/20. 80% thức ăn của bạn nên “clean” – giàu dinh dưỡng, vitamin, đạm, xơ, ít dầu mỡ; và 20% bạn có thể thoải mái như  1-2 ly trà sữa/tuần, hay một bữa tiệc vào tối thứ bảy.


Chìa khóa cho một chế độ dinh dưỡng thành công là: Mọi thứ trong chừng mực. Đừng cực đoan theo bất kì trường phái nào.

bottom of page