top of page

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Start Now

Thang 1

SƠ LƯỢC VỀ THÁNG VỪA QUA CỦA BẠN

Anh Dũng vẫn duy trì lịch tập đều đặn. Anh Dũng kiểm soát cân nặng tốt, giảm từ 68.15kg xuống còn điểm thấp nhất 66.6kg dù phải stress và tiếp khách nhiều.

bottom of page